Interpretacija vodnih virov in ekstenzivnih pašnikov v Poljanski dolini

Naslov projekta: Interpretacija vodnih virov in ekstenzivnih pašnikov v Poljanski dolini

Akronim projekta: Čredniška pot

Številka projekta: 33152-137/2018/17

Čas trajanja projekta: začetek marec 2020 , zaključek december 2021.

Nosilec projekta: RIC Bela krajina

Partnerji projekta: Občina Črnomelj, Krajinski park Kolpa, Kulturno društvo Stari trg ob Kolpi

Način financiranja: Operacija bo sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Predstavitev projekta
S projektom želimo informirati javnost o pomenu vodnih virov na območju Poljanske doline in naravne ter kulturne dediščine, ki se je posledično razvila zaradi vodnih virov. Sorazmerno s tem pa želimo razviti novo turistično ponudbo doživljajskega zelenega turizma.

Glavni cilj operacije je izvedba turistične infrastrukture  (ureditev večnamenske športne površine v Starem trgu ob Kolpi, prenova izvira Peč in korit, ureditev okolice kala) in pridobivanje pomembnih podatkov o čredništvu, vodnih virih in žuželkah na tem območju. Posamezne elemente prenove  bomo kasneje povezali v pohodniško tematsko pot, ki bo povezovala stare pastirske poti. Na podlagi tega bomo pripravili interpretativne vsebine, ki bodo vključevale tudi QR kode na katere bodo vezni zvočni posnetki.  V celoten proces bodo vključeni tudi lokalni prebivalci, ki bodo sodelovali pri pripravi vsebin. Po končanem projektu je zagotovljeno izvajanje trajnostnega turizma, kjer se vključuje tako lokalno prebivalstvo, lokalne šole in lokalna društva.

Cilja operacije:

·         Obiskovalcem približati pomen vodnih virov z individualnim ogledom in jim na interaktiven način predstaviti njihovo zgodovinsko in kulturno vlogo v prostoru in na lokalne prebivalce.

·         Raziskati in predstaviti bogato favno na območju ekstenzivnih pašnikov, suhih travnikov in visokodebelnih sadovnjakov.

Pričakovani rezultati operacije:

·         Izdelan nov turistični program, ki zajema tematsko čredniško pot.

·         Ozaveščeni obiskovalci in lokalno prebivalstvo o pomenu vodnih  virov in čredniške dejavnosti ter prikaz bogate etnološko/kulturne preteklosti s pomočjo promocijskega materiala, delavnic, animacij, prireditve,…

·         Urejena večnamenska športna površina - začetek in zaključek poti, ki bo nov skupni družbeni prostor v Starem trgu ob Kolpi

·         Urejeni vodni izvir Peč in korita v Starem trgu ob Kolpi, kar bo omogočilo obiskovalcem lažjo interpretacijo pomena vodnih virov.

·         Izdelana raziskava o pomeni vodnih virov v Poljanski dolini in čredništva, kar bo pripomoglo k edukaciji obiskovalcev.

·         Izdelan monitoring in popis žuželk, ki bo prispeval k ozaveščanju ohranjanja biotske raznovrstnosti ekstenzivnih pašnikov.

Koordinator projekta s strani KD Stari trg ob Kolpi:

Petra Madronič, KD Stari trg ob Kolpi
Stari trg 37, 8342 Stari trg ob Kolpi

telefon: 041 315 429
E-pošta: 
petra.madronic@gmail.com

Način financiranja: Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

marec 17 2020 | novice | No Comments »

Poljanska dolina ob Kolpi - dolina zgodb

V nabito polni grajski kleti gradu Predgrad je v petek, 9. 11. 2018,  potekala predstavitev dvojezične zbirke zgodb Poljanske doline ob Kolpi.  Zgodbe, obogatene s čudovitimi ilustracijami Simona Šimenca, so zbrale članice študijskega krožka iz Poljanske doline, v angleški jezik sta jih prevedli Zvonka Šterbenc in Gill Wraight.

Po nekaj letnem delu članov predgrajskega KŠD in našega KD v sodelovanju z Zavodom za izobraževanje in kulturo Črnomelj, so v knjigi zaživela številna pravljična bitja naše doline. S pomočjo Urška, ki je bil še ne tako zelo dolgo nazaj, strah in trepet poljanskih otrok, boste spoznali najlepše kotičke naše doline. Knjigo si lahko priskrbite tudi pri nas (kontakt).

Fotografije

Video

november 15 2018 | novice | No Comments »

Pa smo nazaj!

Administratorska dvojica je zadnje leto preveč spala, za kar se vsem uporabnikom spletne strani iskreno opravičujeta.

Poglejmo kaj vse se je dogajalo v zadnjem letu:

klik na našo fb stran

Naj bo december kot se šika, vesel in deBEL!  ;)

november 29 2017 | novice | No Comments »

Jasna 2016

Vabljeni v Kulturni dom Črnomelj na dobrodelno prireditev Jasna 2016, v petek, 29. 1. 2016, ob 19.00!

Nastopajoči: glasbena skupina Ledeno vino, Lovski pevski zbor Bele krajine, Gledališka skupina ZIK Črnomelj, Kaja Rušnov, Violeta Tomič, Olga Rozalija Bahor in Dominik Sky. Program bodo s humorjem povezovale članice gledališke skupine KD Stari trg ob Kolpi.

Zbrana sredstva bodo namenjena Društvu za zaščito živali Bela krajina.

Vstopnina: prostovoljni prispevki

januar 27 2016 | napovedi | No Comments »

Mama je umrla dvakrat!

Gledališka skupina je v režiji igralca Tadeja Piška postavila na oder zelo, zelo črno komedijo V. Moederndorferja, ”Mama je umrla dvakrat!”

V soboto, 21. marca, ob 19.00, ste vabljeni na 1. ponovitev komedije v Predgrad!

Fotografije in posnetek najdete na naši fb strani!

marec 17 2015 | novice | No Comments »

Next »